Plazauppgörelsen

1985 kom USA, Japan, Tyskland, Frankrike och Storbritannien överens om att samarbeta för att minska dollarns värde och höja värdet på yen och DMark. Det bidrog till att minska USA:s handelsunderskott, eftersom en starkt valuta försvårar exporten.

Länkar

http://www.g8.utoronto.ca/finance/fm850922.htm