Adenauer, Konrad (1876 - 1967)

Konrad Adenauer (Photo: European Commission)

Tysklands förbundskansler åren 1949-63. CDU-politiker, som undertecknade det ursprungliga EEC-avtalet och det fransk-tyska Elyséeavtalet 1963.

Adenauer Foundation driver många projekt i kandidatländerna med tyska statliga medel.

Länkar

http://www1.kas.de/stiftung/englisch/intro.html