Nationernas Europa

En modell för europeiskt samarbete som baseras på självständiga nationalstater snarare än sammansmältning av självständiga länder till en superstat (överstatlig integration). Också en del av namnet på UEN-gruppen i EU-parlamentet.