Europeiska betalningsunionen. EPU

(Photo: EU Commission)

Inrättades 1950 för att underlätta betalningar mellan länder.

Länkar

http://wwwarc.iue.it/pdf/inv-epuema.pdf

http://europa.eu.int/comm/econ....../euro/origins/origins_1_en.htm