Justus Lipsius

The Council of the European Union (Photo: www.svrez.gov.si/.../cns/news/article/2028/1687/)

Den nya rådsbyggnaden i Bryssel har fått namn efter en belgisk klassisk filolog (filologi: språkvetenskap som studerar texter) och humanist, som skrev en serie skrifter för att återuppliva den antika stoicismen (en typ av filosofi) i en form som skulle kunna vara förenlig med kristendomen.