Befolkning

(Photo: Notat)

De 25 medlemsstaterna i EU har tillsammans 455 miljoner invånare. De tio nya länderna som blev medlemmar den 1 maj 2004 har 75 miljoner invånare, varav Polen har 39 miljoner.

Idag finns det 6,1 miljarder invånare på jorden. Till 2005 väntas befolkningen öka till 9,3 miljarder.