Odysseus

EU:s stödprogram för asyl och immigration. Delvis ersatt av AGIS.

Länkar

http://www.europa.eu.int/comm/......ysseus/funding_odysseus_en.htm