Raphael

Ett EU-program för att skydda och bevara medlemsstaternas kulturarv. Programmet avslutades 1999.

Länkar

http://europa.eu.int/comm/cult......000/historique/raphael_en.html