RECHAR

EU:s strukturfond för stöd åt tidigare kolgruvedistrikt.

Länkar

http://www.staffs.com/~sgc1/rechar/index.html