Bank for International Settlements, BIS

(Photo: BIS)

Banken är ett samarbetsorgan för ett stor antal centralbanker i hela världen med säte i Basel. Bankens uppgift är att underlätta betalningsströmmarna och stödja den fria kapitalmarknaden.

Länkar

http://www.bis.org/index.htm