Benelux

Belgium, the Netherlands, and Luxembourg are all a part of Benelux. (Photo: www.bitsaa.org)
En handels- och tullunion mellan Belgien, Nederländerna och Luxemburg upprättad 1948, nu med särskilt tillstånd enligt EU-avtalen, artikel 306 TEC.