URBAN

The renovation of the city centre of Vienna as part of the URBAN programme (Photo: European Commission)

Gemenskapsinitiativ för utveckling och främjande av sysselsättningen i stadsregioner. Regionalt program för perioden 2000-06.

Länkar

http://www.europa.eu.int/comm/......nal_policy/urban2/index_en.htm