Wurtz, Francis (1948 - )

Francis Wurtz (Photo: EP)

Ordförande för vänsterns GUE/NGL-grupp i EU-parlamentet. Invald i parlamentet för de franska kommunisterna 1979 och därmed en av 12 veteraner från de första direktvalen.

Länkar

http://wwwdb.europarl.eu.int/e......templ=&imode=&ireturn=