Handjursstöd

(Photo: EUobserver.com)

Lantbrukarna i EU får stöd för varje tjur. Trots att den gemensamma jordbrukspolitiken ska reformeras har stödet ökat från 29 Euro 1987 till 176 år 2000 och 205 år 2001. Stödet under ett år motsvarar ungefär halva marknadsvärdet för en tjur.

Länkar

http://europa.eu.int/pol/agr/index_en.htm