Schmidt-Brown, Dorte

Dansk stjänsteman vid Eurostat som slog larm om ekonomiska oegentligheter inom organisationen.

2001 klagade Dorte Schmidt-Brown över att företaget Europrogramme hade fått kontrakt med Eurostat genom falska förespeglingar. Detta avslöjande ignorerades och hon förflyttades till en avdelning som inte hade någon kontakt med företaget. Då skrev hon en rad brev till Neil Kinnock, kommissionär med ansvar för den administrativa reformen, där hon förklarade att hon drabbats på arbetet därför att hon varit frispråkig och att en "cover up" nu pågick. I januari 2002 fick fru Schmidet-Brown svar från Kinnock som förklarade att hennes anklagelser var ogrundade.

I juni 2003 erkände EU-kommissionen att det förekommit ett omfattande bedrägeri på den statistikbyrån och fru Schmidt-Brown fick en offentlig ursäkt av Kinnock.

Notera

Dorte Schmidt-Brown har nu sjukpension som en direkt följd av den prykologiska press hon kände från sina chefer på Eurostat.

Länkar

Se också Eurostat-skandalen och whistleblowers.