Whistleblowers

Marta Andreasen, suspended as Head of the Commission's accounts department for openly criticising the system as being open to fraud. (Photo: EU Parliament)

Beteckning på tjänstemän som går ut offentligt med information om felaktigheter eller oegentligheter vid de institutioner där de arbetar.

Den 15 mars 1999 avgick Santerkommissionen efter att en tjänsteman, Paul van Buitenen, avslöjat att det hade förekommit allvarligt missbruk av EU:s fonder.

Länkar

Se också Marta AndreasenDorte Schmidt-Brown och klander.