Välkommen till EUABC.com - ett uppslagsverk om EU för internetanvändare

Detta är ett uppslagsverk för internet som ger tydliga förklaringar till de flesta begrepp som används i EU-debatten. Du hittar också flera användbara länkar!

Uppslagsverket syftar till att informera om EU:s framtidsdebatt. Den innehåller många begrepp som kan relateras till omdebatterade och kontroversiella frågor. Federalister kan hitta argument och förklaringar som både är för och emot fortsatt EU-integration, precis som EU-realister kan hitta sina argument, samt federalisternas motargument.


Vänliga hälsningar,
Jens-Peter Bonde, 1 juli 2003

© 2003 - All rights reserved