Den läsarvänliga utgåvan av EU-konstitutionen:

EU:s KONSTITUTION
Slutakt
Protokoll
Förklaringar

Table of Equivalences
Table of Qualified Majority in the Council

              
Also: EURATOM reader-friendly

Power Point-presentation av EU-konstitutionen:

Power Point-presentation på svenska (ppt)

 Power Point-presentation (pdf-version)