Så här använder du EUABC.com

Välj land och språk

EUABC.com är på engelska men kommer att översättas till de flesta språk som talas i den utvidgade Europeiska unionen. Välj först land och därefter språk.

Sök i ordlistan

Skriv in ett ord i sökfältet och klicka på "Sök". En förteckning visas med alla träffar i databasen som innehåller det sökta ordet. Om du väljer en kategori kommer sökningen av ordet endast att ske inom denna.

AND

AND hittar artiklar som innehåller alla sökta ord eller meningar. Genom att exempelvis ange mänskliga AND rättigheter hittas artiklar med både ordet mänskliga och ordet rättigheter.

OR

OR hittar artiklar som innehåller minst ett av de sökta orden eller meningarna. Mänskliga OR rättigheter hittar artiklar som innehåller antingen ordet mänskliga eller ordet rättigheter. Artiklarna kan också innehålla båda orden.

NOT

NOT utesluter artiklar som innehåller det angivna ordet eller meningen. Mänskliga NOT rättigheter hittar artiklar med ordet mänskliga men inte med ordet rättigheter.

Söktermerna måste skrivas med VERSALER.

Välj begynnelsebokstav

Här visas en förteckning över alla ord som börjar med den valda bokstaven.

Faktablad och länkar

För dem som vill ha mer information har vi lagt in en mängd faktablad med mer formell information och olika ståndpunkter, ofta med relevanta länkar till andra källor eller ursprungsdokument.

Ladda ner pdf-filen

Hela ABC går att ladda ner till din dator som pdf-fil. Det är helt gratis för icke-kommersiell användning.