Om EUABC.com

EUABC.com har två syften.

EUABC.com är en kortfattad och snabbtillgänglig Internetordlista till hjälp för dem som deltar i debatten.

Tanken är att ordlistan skall utvecklas med användarnas hjälp.

Du är varmt välkommen med kritik och synpunkter angående felaktigheter eller ord som saknas.

Om ett ord saknas eller om du vill att något ändras, skicka e-post till editor@euabc.com.

Ordlistan uppdateras regelbundet.

© 2003 – Alla rättigheter förbehållna

About EUABC.com

The aim of this EUABC.com is twofold.

The EUABC.com is a short, quickly accessible internet-dictionary aimed at assisting those participating in that debate.

The intention is that this dictionary will be developed with the help of its readers.

You are VERY welcome to offer criticism or point out mistakes and missing words.

If there is a missing term or you want something corrected, or if you want to assist with translation and the development of the site, please send an e-mail to editor@euabc.com.

This dictionary is updated regularly.

© 2003 - All rights reserved