Andreasen, Marta

Marta Andreasen (Photo: EU Parliament)

En spansk revisor, anställd 2002 för att leda kommissionens redovisningsavdelning med 130 anställda. Hon kritiserade redovisningssystemet för att vara alltför lätt att svindla. Hon kritiserade också kommissionen för att den inte hade ett eget system utan använder Excel för att hantera siffror - det ger möjlighet att byta ut siffror utan att det går att spåra. Dessutom saknas fortfarande det grundläggande systemet för dubbel bokföring som är obligatoriskt för alla privata företag.

Marta Andreasson framförde sin kritik internt men fick inget gehör hos sina överordnade. Då skrev hon till kommissionären Schreyer och kommissionens ordförande Prodi. Fortfarande fick hon inga svar och gick då till medlemmar av EU-parlamentets budgetkontrollkommitté. I detta skede började media rapportera om hennes kritik.

Hon suspenderades då från sitt arbete i kommissionen och är nu föremål för en displinär undersökning som kan leda till avsked.

Notera

Revisionsrätten kan till fullo bekräfta bara fem procent av använda medel och har kritiserat systemet varje år sedan 1994. I samband med behandlingen av ansvarsfrihet 2003 lovade kommissionen en omfattande reform.

Länkar

Se också Buitenen, misstroendeförklaring och Whistleblowers.