Prodi, Romano (1939 - )

Romano Prodi (Photo: EU Commissionen)

EU-kommissionens ordförande sedan 1999 efter Santer-kommissionens fall. 

Prodi har tidigare varit Italiens premiärminister och professor i nationalekonomi. Han är känd för att tala klarspråk om politiska frågor. Hans sätt att "kalla en spade för en spade" tillfredsställer många EU-kritiker men vållar ibland uppståndelse hos hans medarbetare. 2002 kallade han stabilitetspakten för "en dum pakt" eftersom den saknar flexibilitet när det behövs en mer tillväxtstimulerande politik inom eurozonen.

Om EU:s snabbinsatsstyrka, som den brittiska regeringen och andra inte vill kalla en europeisk armé, sade han: När jag talade om en europeisk armé skämtade jag inte. Om ni inte vill kalla den för en europeisk armé, så kalla den inte det. Ni kan kalla den "Margaret", ni kan kalla den "Marianne", ni kan kalla den något annat, men det är en gemensam insats för fredsbevarande uppdrag - för första gången har ni en gemensam, inte bilateral, insats på europeisk nivå.

Han talade om för de danska väljarna inför folkomröstningen om enhetsvalutan 2000 att de var tvungna att rösta Ja till euron.

Prodi talade om för de irländska väljarna inför Nice-omröstningen 2002 att EU:s utvidgning skulle fortsätta oavsett om Nice antog Nicefördraget, och att Nice bara var politiskt, inte juridiskt nödvändigt för utvidgningen - ett besked som inte var positivt för den irlädska regeringen eller Ja-kampanjen.

I hemlighet lät han en liten grupp EU-tjänstemän omkring François Lamoureux utforma ett komplett förslag till EU-konstitution, kallat "Penelope" efter Ulysses hustru. Det här dokumentet trycktes i bara ett fåtal numererade exemplar och hölls hemligt till sista ögonblicket. Då avvisade majoriteten av EU-kommissionen förslaget och ställde sig istället bakom förslaget från Framtidskonventet. Därför har Prodis Penelope-skiss bara ställning som arbetspapper, trots att det är mer detaljerat och politiskt följsamt än det officiella kommissionsdokumentet.

Prodi är en engagerad europafederalist som har publicerat delar av sit e-postlista på internet och gjort EU-kommissionens dagordningar och protokoll tillgängliga på internet.

Prodi har nämnts som tänkar kandidat till posten som italiensk premiärminister för en center-vänsterkoalition i nästa val.

Länkar

http://europa.eu.int/comm/commissioners/prodi/index_en.htm