Enhetsvaluta

(Photo: EU Commission)

EU har inte bara en gemensam valuta som komplement till de nationella valutorna utan en enhetsvaluta. Därför har EU ersatt de nationella valutorna inom den s k eurozonen. Nationella valutor är förbjudna.

Notera

Europeiska Centralbanken i Frankfurt (Tyskland) är ansvarig för enhetsvalutan.

Länkar

Se också gemensam valuta, euroland, Ekonomiska och Monetära Unionen och optimalt valutaområde.

http://europa.eu.int/euro/entry.html