Gemensam valuta

(Photo: European Commission)

En gemensam valuta kan existera tillsammans med nationella valutor. Men den  Ekonomiska och monetära unionen i EU har inte en gemensam utan en enhetsvaluta och förbjuder nationella valutor.

Länkar

http://europa.eu.int/pol/emu/index_en.htm