Optimalt valutaområde

Den ekonomiska teorin att en valuta ska fungera i ett område som är tillräckligt enhetligt (homogent) för att utgöra en stabil bas för valutan. Annars uppstår ett tryck från regioner att bryta sig loss eller behov av stora transfereringar av pengar från en central myndighet till regioner för att utjämna regionala skillnader.

Stabila stater anses ofta som optimala valutaområden eftersom de är ganska enhetliga (homogena) och har tillgång till alla instrument för att föra ekonomisk politik.

Notera

Euroland är ännu inte ett optimalt valutaområde och EU har bara makt (befogenhet) över valutapolitiken, alltså inte alla ekonomiskpolitiska medel.

Länkar

Se också Ekonomiska och Monetära Unionen och enhetsvaluta.