Befogenheter

Förslaget till EU-konstitution innebär en delvis ny uppdelning av EU:s befogenheter:

På alla områden där EU inte har klart definierade befogenheter ska befogenheten stanna hos medlemsstaterna enligt principen om tilldelad makt.

Länkar

Se befogenhetskategorier.

Se den läsarvänliga upplagan av EU-konstitutionen med nyckelbegrepp, marginalanmärknnigar och ett stort ordregister för att underlätta för läsaren att orientera sig i texten:

http://www.euabc.com/upload/pd......f/draft/rf_constitution_sv.pdf