Exklusiv befogenhet

European Union Logo (Photo: Court of Auditors)

När EU har exklusiv befogenhet får inte medlemsstaterna besluta om egna lagar på det området. Om EU har delad befogenhet kan både EU och medlemsstaterna stifta lagar, men EU-lagarna har företräde framför nationella lagar.

Framtiden

I artikel 12 i förslaget till EU-konstitution anges följande områden som exklusiv befogenhet: konkurrensreglerna inom den inre marknaden, tullunionen, den gemensamma handelspolitiken, den monetära politiken för euro-länderna, bevarandet av havets biologiska resurser inom ramen för den gemensamma fiskepolitiken och ingående av internationella avtal under vissa förutsättningar.

Länkar

http://europa.eu.int/futurum/c....../title3/index_en.htm#Article12