Delad befogenhet

Delad befogenhet borde innebära att två olika beslutsfattare delar rätten att besluta och lagstifta. Men när EU och medlemsstaterna har delade befogenheter betyder det att medlemsstaterna förlorar sina befogenheter om EU beslutar att lagstifta. EU-lag ersätter alltså inte bara nationell lag, den upphäver också rätten att lagstifta nationellt.

Framtiden

I förslaget till EU-konstitution anges i artikel I-13 att för följande områden ska gälla delad befogenhet: inre marknaden, området med frihet, säkerhet och rättvisa, jordbruk och fiske, transporter och transeuropeiska nät, energi, socialpolitik, ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, miljö, konsumentskydd och folkhälsa.

Länkar

Se också befogenhetskategorier och Konventets arbetsgrupper.