Konventets arbetsgrupper

Europeiska konventets presidium inrättade 11 arbetsgrupper och ett antal expertgrupper.

Länkar

Rapporter från arbetsgrupper: http://european-Convention.eu.int/doc_wg.asp?lang=EN