Medlemsstater i EU

(Photo: EUobserver.com)

Sedan den 1 maj 2004 har EU 25 medlemsstater.

EU måste respektera medlemsstaternas nationella identiteter. Medlemsstaterna måste respektera EU:s beslut och är bundna av en lojalitetsprincip. Konflikter mellan EU och medlemsstaterna hanteras av Unionens myndigheter, bland andra EG-domstolen.

Framtiden

Förslaget tillEU-konstitution innebär att medlemsstaterna kan utträda ur EU inom två år efter anmälan.

Länkar

Se också kandidatländer.

Länkar till regeringarnas hemsidor i medlemsstaterna:

Österrike
http://www.austria.gv.at

Belgien
http://www.belgium.fgov.be

Cypern:
http://www.cyprus.gov.cy/

Tjeckien:
http://www.czech.cz/

Danmark
http://www.stm.dk

Estland:
http://www.riik.ee/et/

Finland
http://www.valtioneuvosto.fi

Frankrike
http://www.premier-ministre.gouv.fr

Tyskland 
http://www.bundesregierung.de

Grekland
http://www.government.gr

Irland
http://www.irlgov.ie

Italien
http://palazzochigi.it

Lettland:
http://www.am.gov.lv/lv/

Litauen:
http://www.lrv.lt/

Luxemburg
http://www.gouvernement.lu

Malta:
http://www.gov.mt/

Nederländerna
http://www.regering.nl

Polen:
http://www.kprm.gov.pl/

Portugal
http://www.portugal.gov.pt

Slovenien:
http://www.sigov.si/vrs/ang/index-ang.html

Slovakien:
http://www.vlada.gov.sk/english/

Spanien
http://www.la-moncloa.es

Sverige
http://www.regeringen.se

Storbritannien
http://www.gov.uk

Ungern:
http://www.mfa.gov.hu/Kulugyminiszterium/en