Kandidatländer

Group photo: Accession Treaty, Athens, April 2003 (Photo: European Commission)

Länder som vill bli medlemmar i Europeiska Unionen.

1 maj 2004 utvidgas EU med följande tio länder: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovenien, Slovakien, Tjeckien och Ungern. Från april 2003 är dessa tio ansökarländer observatörer och deltar men får inte rösta vid mötena i Rådet och EU-parlamentet.

Bulgarien, Rumänien och Turkiet har också ansökt om medlemskap. Medan Rumänien och Bulgarien kan komma att bli medlemmar 2007 har Turkiet ännu inte inlett förhandlingar. Trots det får Turkiet tillgång till bidrag som ansökarland från den 1 januari 2004 och frågan om Turkiet ska få inleda förhandlingar kommer att tas upp till behandling vid toppmötet i december 2004.

Kroatien lämnade in en ansökan om medlemskap i februari 2003.

Länkar

Se också utvidgning.

Länkar till websidor för kandidatländernas regeringar:

Tjeckien
http://vlada.cz
Estland
http://www.riik.ee
Cypern
http://www.cyprus.gov.cy
Lettland
http://www.mk.gov.lv
Litauen
http://www.lrvk.lt
Ungern
http://www.ekormanyzat.hu
Malta
http://www.gov.mt
Polen
http://www.kprm.gov.pl
Slovenien
http://www.sigov.si
Slovakien
http://www.government.gov.sk
Bulgarien
http://www.government.bg
Romänien
http://www.gov.ro
Turkiet
http://www.mfa.gov.tr