Observatörer

Accession Treaty (Photo: European Commission)

En observatör är en person som får delta i ett möte men inte har rösträtt.

Kandidatländer får skicka observatörer till Rådets möten och arbetsgrupper. De får yttra sig på alla möten men inte rösta.

Kandidatländerna kan begära formella konsultationer om ett EU-förslag påverkar dem. Konsultationer hålls i en särskild interimskommitté bestående av representater från de nuvarande medlemsstaterna, kandidatländerna och EU-kommission.

Notera

Om ett kandidatland röstar nej till anslutningsförtraget i folkomröstning måste observatörerna från det landet dras tillbaka.