Gemensam fiskepolitik, SFP

(Photo: Commission)

Fisk ses som en jordbruksprodukt och styrs därför av fördragsartiklarna om jordbruk. EU har en gemensam fiskepolitik (CFP). För att undvika att EU:s kustvatten inte blir överfiskade bestämms fiskekvoter för alla medlemsstater. EU beslutar om fångstkvoter (TAC) med kvalificerad majoritet i Rådet. Besluten tar ofta ingen hänsyn till de förslag som vetenskapliga experter ger om hur mycket fisk som kan fångas om uthålliga fiskbestånd ska klaras.

Notera

2002 föreslog EU-kommissionen en ny fiskepolitik. Spanien motsatte sig den och den spanske premiärministern Jose Maria Aznar bad kommissionens ordförande, Romano Prodi, att ge generaldirektören för fiske, Steffen Smidt , sparken. Han lyckades och Smidt förflyttades. I december 2002 var ett nytt CFP-förslag klart som Spanien godkände.

Framtiden

Förslaget till EU-konstitution innebär att bevarandet av havets biologiska resurser ska kontrolleras av EU som en exclusive befogenhet, och att fiskepolitiken blir en delad befogenhet.  Därmed tar EU-lag över medlemsländernas lagstiftning och rätt att lagstifta på området.

Länkar

http://www.europarl.eu.int/factsheets/4_2_1_en.htm

http://www.europarl.eu.int/factsheets/4_2_2_en.htm

http://www.europarl.eu.int/factsheets/4_2_3_en.htm

http://www.europa.eu.int/comm/fisheries/reform/index_en.htm