Kvalificerad majoritet

Enkel majoritet innebär mer än 50 % av de avgivna rösterna.

Absolut majoritet innebär mer än 50 % av alla ledamöter, oberoende av hur många som röstar.

Beslut med kvalificerad majoritet i Ministerrådet kräver för närvarande 62 av 87 röster. Medlemsstaternas röster är viktade.

Notera

Framtiden

Från 2004, i ett utvidgat EU med 25 länder, kommer kvalificerad majoritet att kräva 232 av 321 röster.

Från 2007, i ett EU med 27 länder, kommer det att krävas 258 av 345 röster.

I förslaget till EU-konstitution föreslås dubbel majoritet. Det innebär att det krävs en majoritet av medlemsstaterna och samtidigt 60 % av befolkningen för att fatta beslut. Genom att använda en befolkningsfaktor gynnas de större länderna, medan "ett land - en röst" gynnar de mindre. Systemet är tänkt att göra det enklare att fatta beslut. 

Länkar

Se också röstregler i Rådet.