Absolut majoritet

The European Parliament, Strasbourg, 5 May 2009 (Photo: www.kirkhope.org.uk)

Normalt fattar EU-parlamentet beslut med enkel majoritet bland de ledamöter som deltar i en votering. I vissa frågor, till exempel medbeslutande, budgetfrågor och för att sanktionera EU:s utvidgning, fattas beslut med absolut majoritet. Det innebär en majoritet av alla ledamöter, oavsett hur många som är närvarande. Fram till 1 maj 2004 innebär absolut majoritet minst 314 röster av 626 möjliga.

Notera

Om ledamöter i EU-parlamentet vill uttala en misstroendeförklaring mot Kommissionen krävs dels två tredjedelar av de röstande, dels  absolut majoritet av alla ledamöter. 

Framtiden

Efter EU:s utvidgning med tio länder den 1 maj 2004 ökar antalet röster som krävs för absolut majoritet till 367 av 732 möjliga röster.

Länkar

http://www.europarl.eu.int/factsheets/1_4_1_en.htm