Medbeslutande

The Council building (Photo: European Commission)

Medbeslutande är den vanliga proceduren för lagstiftning när Kommissionen föreslår och Rådet beslutar genom en procedur som ger EU-parlamentet ett växande inflytande (artikel 251 TEC). Proceduren kallas medbeslutande eller förlikningsprocedur, eftersom EU-parlamentet får föreslå tillägg och har veto mot föreslagna lagar.

Proceduren

Notera

2002 lade Kommissionen fram 74 förslag för medbeslutandeprocedur. Rådet och Parlamentet avslutade 79 ärenden. 20 av förslagen antogs vid den första läsningen, 40 efter två läsningar och i 19 fall tillsattes en förlikningskommitté. I 9 av dessa 19 fall antogs en gemensam text utan diskussion. Miljö- och sociala frågor leder ofta till diskussioner.

Framtiden

Europeiska konventet föreslår i sitt förslag till EU-konstitution att medbeslutande ska bli den normala beslutsformen för EU-lagar. Det stärker EU-parlamentets roll.

Länkar

Se också konventets arbetsgrupper.

http://europa.eu.int/instituti......s/decision-making/index_en.htm