Enkel majoritet

Enkel majoritet innebär majoritet bland de röstande.

Absolut majoritet kräver majoritet av medlemmarna av en organisation, inte bara av dem som valt att rösta. Kvalificerad majoritet ställer ännu högre krav, till exempel två tredjedels majoritet eller 71,26 procent i Rådet (62 av 87 röster).

Notera