Beslutsregler om samtycke

European Parliament, Strasbourg (Photo: European Parliament)

Beslutsreglerna om samtycke infördes genom Enhetsakten 1987 och används av EU-parlamentet för att godkänna internationella avtal och vissa andra beslut vid sidan av medbeslutande och konsultation.

Viktiga internationella avtal kräver absolut majoritet av alla ledamöter (314 av 626 före utvidgningen). I andra artiklar (TEC 105, 107, 161 och 300) kräver samtyckesproceduren bara enkel majroitet av avgivna röster. Avtal med tredjeland, associationsavtal och godkännande av nya medlemsstater kräver absolut majoritet av ledamöterna.

Parlamentsledamöter kan därför rösta mot utvidgning på två sätt: genom att rösta nej eller genom att avstå.

Framtiden

EU-parlamentet vill att samtyckesreglerna ska användas också vid fördragsändringar. Det ingår dock inte i förslaget till EU-konstitution.

Länkar

Se också avtal med andra länder och associationsavtal.

http://europa.eu.int/instituti......s/decision-making/index_en.htm