Avtal med andra länder

Working discussions between Robert Zoellick, US trade representative, and Commissioner for Trade Pascal Lamy in 2002 (Photo: European Commission)

Både EU och medlemsstaterna kan ha avtal med andra länder. EU kan ingå avtal för medlemsstaterna på några men inte alla områden. Avtal kan slutas om EU är juridisk person. Hela Europeiska unionen är inte ännu juridisk person. Om EU ska tackna avtal måste oftast alla medlemsstaterna signera avtalet.

Europeiska Gemenskaperna, EG, är juridisk person och kan sluta avtal med länder utanför EU (tredje land). EG har kompetens att sluta avtal när det är stadgat i fördragen. EG kan också göra överenskommelser med andra länder när EG har intern kompetens att besluta om ett ämne. Se också AETR.

Notera

För internationella avtal, utvecklingsavtal, miljöavtal och handelavtal måste EU-parlamentet konsulteras (Art 300 II, III.1, 181, 174, 133 TEC).
För associationsavtal, Europaavtal och liknade mer komplexa överenskommelser måste EU-parlamentet ge sitt samtycke (ART 10 TEC, 300 III.2).