Associationsavtal

'No to EEA' campaign in Norway (Photo: Nei til EU)

EU har olika typer av avtal med andra länder.

Associationsavtal
Ett associationsavtal är ett avtal mellan EU och andra länder (tredjeland). Enligt artilel 310 TEC är ett sådant avtal grunden till ett nära samarbete och kan senare leda till EU-medlemskap för det tredje landet.

EES avtal
EES-avtalet upprättar ett gemensamt ekonomiskt område med Norge, Island and Liechtenstein.

Partnerskapsavtal
Partnerskapsavtal har slutits med bl a tidigare sovjetrepubliker i Oberoende staters samvälde, OSS.

Stabiliserings- och associationsavtal 
EU har stabiliserings- och associationsavtal(SAA) med Balkanländerna.

Utvecklingsassociationsavtal
Utvecklingsassociationsavtal kallas också samarbetsavtal (till exempel med Maghreb, Mashreg, ellerCotonouavtalet).

Frihandelsassociationsavtal
Frihandelsassociationsavtal (till exempel EES-avtalet).

Länkar

http://europa.eu.int/comm/enla......pas/assoc_agreements.htm  http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/europe_agr.htm