Stabiliserings- och associationsprocess, SAP

Stabiliserings- och associationsprocessen är den viktigaste ramen för EU:s relationer med de sydösteuropeiska länderna. Den här processen, som syftar till att bidra till politisk och ekonomisk stabilitet i regionen, omfattar de så kallade Västbalkanländerna, Albanien, Bosnien-Herzegovina, Kroatien, Macedonien (FYROM) samt Serbien och Montenegro.

Framtiden

Kan leda till ett Stabiliserings- och associationsavtal.

I januari 2003 inbjöds Västbalkanländerna av det grekiska presidentskapet och EU-kommissionen att ansöka om EU-medlemskap. På Tessalonikitoppmötet i juni 2003 förklarade EU-ledarna att alla Västbalkanländerna ska kunna bli medlemmar i EU.

Länkar

http://www.eudelyug.org/en/eu_in_see/stabilisation.htm