Mashreq

En grupp arabiska stater i Mellanöstern som har ett särskilt samarbetsavtal med EU sedan 1978. Omfattar Egypten, Jordanien, Libanon och Syrien.

Länkar

Se också Maghreb.