Samarbetsprocedur

European Parliament in Brussels (Photo: EP)

Samarbetsproceduren ger EU-parlamentet möjlighet att påverka en mindre del av lagstiftningen i EU (artikel 252 kTEC). Denna procedur kommer från Enhetsakten 1987.

Om EU-parlamentet föreslår tillägg kan Rådet avvisa dem bara genom enhälligt beslut. Sedan Nicefördraget trätt i kraft gäller denna procedur bara EMU-frågor.

Framtiden

Europeiska konventet föreslår att denna procedur avskaffas och att medbeslutande och konsultation används istället.