Enhällighet

Enhällighet betyder att alla deltagare är eniga.

Det är fortfarande en beslutsmetod som används för många känsliga frågor enligt EU-fördragen.

Framtiden

Förslaget till EU-konstitution innebär att kvalifierad majoritet blir den normala beslutsmetoden för EU-lagstiftning.

För fördragsändringar, som hittills krävt enhälliga beslut vid regeringskonferensen, föreslog Giscard d´Estaing och EU-kommissionen superkvalificerad majoritet, vilket skulle helt avskaffa vetorätten. Europeiska konventet accepterade inte förslaget och det finns därför inte i förslaget till EU-konstitution. Istället föreslog konventet att premiärministrarna ska kunna gå från enhällighet till kvalificerad majoritet och att utvidgning av kompetensen ska kunna ske utan ratificering. Se artikel I-17 och I-24 i förslaget till konstitution.

Länkar

Se också röstregler för Rådet och fördragsändring.