Enhetsakten

Enhetsakten är ett EU-fördrag.

Enhetsakten undertecknades 1986 och trädde i kraft 1987 efter folkomröstningar i Danmark och Irland. Tillsammans med  Maastrichtavtalet, medförde den de mest omfattande förändringarna av fördragen dittills.

Enhetsakten införde regler om omröstning med kvalificerad majoritet gällande den inre marknaden och gjorde det möjligt att anta de omkring 300 lagar som krävdes för att den gemensamma marknaden skulle fungera. Den införde också samarbetsproceduren som gav EU-parlamentet möjlighet att föreslå ändringar i lagförslag.

Länkar

Se också miljöklausul, den inre marknaden och Cassis de Dijon-målet.

http://www.europa.eu.int/eur-l......reaties/selected/livre509.html