Partnerskapsavtal

(Photo: European Commission)

Partnerskapsavtal och samarbetsavtal ses som utvidgade handelsavtal och regleras av artiklarna 133 och 308 TEC. EU-parlamentet behöver bara konsulteras och informeras om partnerskapsavtal.

Notera

Definitionen är inte enhetlig men klassifikationen är relevant för beslutsprocessen och för EU-parlamentets deltagande.

Länkar

Se också Avtal med andra länder.