Europaavtal

(Photo: Notat)

EU har slutit associationsavtal med alla länder som ansökt om medlemskap (kandidatländer), s k Europaavtal.

Avtalen innefattar politiska förhandingar och frihandel med de flesta varor, utom jordbruksprodukter där kandidatländerna är mycket konkurrenskraftiga. Europaavtalen har inte hindrat att kandidatländernas handelsunderskott med EU har vuxit. De innehåller också bistånd för förberedelserna inför medlemskapet och stöd för att harmonisera lagstiftningen med EU:s.

Länkar

Se också avtal med andra länder.

http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/europe_agr.htm