Tilldelad makt

EU har endast den makt som tilldelas institutionerna genom fördragen. Makt som inte tilldelas stanar kvar i medlemsstaterna.

Det lilknar det 10:e tillägget till den amerikanska konstitutionen och den schweiziska konstitutionen.

Framtiden

Principen om tilldelning finns i artikel I-9 i förslaget till  EU-konstitution.