Revisionsrätten

Court of Auditors (Photo: Court of Auditors)

Inrättades i Luxemburg 1977 för att granska EU:s finanser. Består av en ledamot från varje medlemsstat och utses med kvalificerad majoritet enligt Nicefördraget.  

Rätten publicerar en årlig revisionsrapport som har innehållit allt starkare kritik mot bedrägerier och vanstyre inom EU. Sedan 1994 har Revisionsrätten vägrat att godkänna alla transaktioner i redovisningen.

Kommissionens bokföring har också kritiserats av revisorerna liksom av "whistleblowern" Marta Andreasen.

Ordförande är den spanske förre EU-parlamentarikern för kristdemokraterna, Juan Manuel Fabra Vallés.

Länkar

Se Andreasen om EU:s räkenskaper, missförtroendeförklaring och Buitenen om händelserna som ledde till Kommisionens fall den 15 mars 1999.

http://www.eca.eu.int/