Cancer

Cigarette warning label (Photo: www.eu2001.se)

EU stöder cancerforskning men ger samtidigt subventioner till tobaksodling och förbjuder medlemsstaterna att förbjuda vissa cancerframkallande ämnen.

Länkar

http://www.iarc.fr/ 

http://europa.eu.int/comm/heal......_projects_tobacco_funds_en.htm